page_banner

Potencijal održivog rasta tržišta Invertera rasvjete

3 pregleda

Sistem rasvjete je ključan na mnogim mjestima, posebno u hitnim situacijama kao što su požari, zemljotresi ili drugi scenariji evakuacije.Stoga je sistemima rasvjete potreban rezervni izvor napajanja kako bi se osiguralo da rasvjetna oprema nastavlja raditi čak i kada glavni izvor napajanja nestane.Ovdje na scenu stupa “inverter rasvjete”.“Inverter rasvjete” je uređaj koji se koristi u rasvjetnim sistemima, a obično se koristi za rješavanje nestanka struje ili električnih kvarova.Definiše se kao tip pretvarača napajanja ili neprekinutog napajanja (UPS) koji se koristi za napajanje rasvjetnih tijela za hitne slučajeve, osiguravajući da oprema za rasvjetu unutar zgrade ili objekta nastavi funkcionirati u slučaju nestanka struje u mreži.

Inverter za rasvjetu pretvara jednosmjernu struju (obično iz baterija) u naizmjeničnu struju za napajanje rasvjetnih tijela i druge opreme koja se odnosi na sistem rasvjete.Kada glavni izvor napajanja nestane, sistem rasvjete se automatski prebacuje na rezervno napajanje koje osigurava inverter rasvjete, osiguravajući kontinuirano napajanje rasvjetne opreme za potrebno osvjetljenje tokom hitnih evakuacija i mjera sigurnosti.Takvi uređaji se obično koriste na različitim lokacijama, uključujući poslovne zgrade, bolnice, škole, sportske arene, podzemne željeznice, tunele i još mnogo toga.Uz kontinuirani porast globalnih zahtjeva za energetskom efikasnošću i ekološkom održivošću, tržište Invertera rasvjete je spremno za značajan i održiv rast.

Iz perspektive tipova izlaznog valnog oblika, pretvarači rasvjete se prvenstveno mogu kategorizirati u sljedeće tipove:

1.Čisti sinusni inverter:Invertori sa čistim sinusnim talasom proizvode izlazni talasni oblik koji je identičan čistom sinusnom talasnom obliku AC talasa koji obezbeđuje električna mreža.Izlazna struja ovog tipa pretvarača je vrlo stabilna i glatka, što ga čini pogodnim za uređaje koji zahtijevaju visokokvalitetne valne oblike, kao što su rasvjetna oprema i elektronski uređaji.Čisti sinusni pretvarači mogu biti kompatibilni sa gotovo svim vrstama opterećenja i pružaju visokokvalitetnu električnu energiju.

2.Modificirani sinusni inverter: Modificirani sinusni invertori proizvode izlazni valni oblik koji je aproksimacija sinusnog vala, ali se razlikuje od čistog sinusnog vala.Iako može zadovoljiti potrebe općih aplikacija, može uzrokovati smetnje ili buku za određena osjetljiva opterećenja, kao što su neki električni alati, elektronički uređaji i precizni instrumenti.

3. Square Wave Inverter:Invertori kvadratnog talasa proizvode izlazni talasni oblik koji je sličan kvadratnom talasu.Ovi pretvarači su obično jeftini, ali imaju lošu kvalitetu valnog oblika i neprikladni su za mnoga opterećenja.Invertori kvadratnog talasa se uglavnom koriste za jednostavna otporna opterećenja i nisu prikladni za rasvetnu opremu i druge osetljive uređaje.

Vrijedi napomenuti da su za sisteme rasvjete čist sinusni invertori idealan izbor jer mogu pružiti visokokvalitetan izlaz energije, izbjegavajući smetnje i buku, a također su kompatibilni s različitim vrstama rasvjetne opreme.Modifikovani invertori sinusnog talasa i invertori pravougaonog talasa mogu imati štetne efekte na određenu rasvetnu opremu, pa izbor pretvarača treba da bude zasnovan na specifičnim zahtevima i tipovima opterećenja.

Phenix Lightingkao specijalizovana kompanija sa preko 20 godina iskustva u rešenjima za rasvetu u nuždi, ne samo da nudi sveobuhvatnu seriju LED drajvera za hitne slučajeve, već je i vodeći u industriji invertorske tehnologije za rasvetu u nuždi.Proizvodi Phenix Lighting Inverter za rasvjetu pripadaju kategoriji čistih sinusnih invertera, poznatih po svojoj fleksibilnosti u prilagođavanju različitih vrsta rasvjetnih opterećenja.Osim toga, ovi proizvodi imaju tanku veličinu, lagani dizajn i robusnu funkcionalnost.Trenutno se kompanija prvenstveno fokusira naMini rasvjetni pretvaračii paralelni modularni inverter u rasponu od 10 do 2000W.

Phenix Lighting posjeduje vlasnički patentiranu tehnologiju za 0-10V automatsko unaprijed podešeno zatamnjenje (0-10V APD).Kada dođe do nestanka struje, inverter će automatski smanjiti izlaznu snagu uređaja za prigušivanje, osiguravajući da njihova svjetlina ispunjava zahtjeve za rasvjetu u nuždi.Ovo efektivno produžava vrijeme rada sistema rasvjete u slučaju nužde ili povećava broj uređaja na teretu, pomažući kupcima da uštede troškove i postignu ciljeve energetske efikasnosti.Phenix Lighting 0-10V APD tehnologija doprinosi održivim rješenjima za rasvjetu smanjenjem potrošnje energije i ugljičnog otiska, doprinoseći razvoju ekološki prihvatljivijih rasvjetnih sistema.