page_banner

Pristup kvaliteti kompanije Phenix Lighting: Fino upravljanje skladištenjem i transportom baterija

2 pregleda

Kao profesionalni proizvođač proizvoda za rasvjetu u nuždi, Phenix Lighting prepoznaje važnost upravljanja baterijama.Kako bi osigurao da baterije nemaju sekundarna oštećenja prije isporuke kupcima, Phenix Lighting je uspostavio strogi sistem upravljanja baterijama, uključujući propise koji se odnose na skladištenje i transport baterija.

Prvo, Phenix Lighting postavlja stroge zahtjeve za uslove skladišta baterija.Skladište mora održavati čistoću, dobru ventilaciju i biti izolirano od ostalih materijala.Temperaturu okoline treba održavati u rasponu od 0°C do 35°C, sa vlažnošću između 40% i 80%.Ovo je za maksimalnu zaštitu performansi baterije i životnog vijeka.

Phenix Lighting pažljivo upravlja inventarom svih baterija, bilježeći početno vrijeme skladištenja, posljednje vrijeme starenja i datume isteka.Svakih šest mjeseci vrši se kompletan test punjenja i pražnjenja na opskrbljenim baterijama.Baterije koje prođu test kvalitete se pune do 50% kapaciteta prije nastavka skladištenja.Baterije pronađene s nedovoljnim vremenom pražnjenja tokom testiranja smatraju se neispravnim i odbačene.Baterije uskladištene duže od tri godine više se neće koristiti za rasute pošiljke.Oni sa vremenom skladištenja dužim od tri godine, ali i dalje ispunjavaju standarde isporuke, koriste se samo za potrebe internog testiranja.Nakon pet godina skladištenja, baterije se bezuslovno odlažu.